ZWROT - ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Aby dokonać zwrotu zakupionych u nas towarów należy skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy. Masz na to 14 dni. 

Należy wówczas poinformować KP TRADE KARINA PINKOWSKA o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Wzór formularza odstąpienia od umowy (do pobrania).

Więcej informacji na temat zwrotów znajduje się w REGULAMINIE.

REKLAMACJA

Aby zgłosić reklamację należy wysłać email na adres hello@pibubeauty.com

W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest podanie następujących danych:

  • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności numer zamówienia, rodzaj i datę wystąpienia niezgodności lub wady towaru;
  • dane kontaktowe składającego reklamację dla potrzeb rozpatrzenia reklamacji, jeżeli różnią się one od danych podanych przy zakładaniu Konta Klienta lub składaniu zamówienia;
  • zdjęcie obrazujące wadę Towaru będącego przedmiotem reklamacji,
  • treść żądania.

Po rozpatrzeniu reklamacji, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, skontaktujemy się z Tobą mailowo lub telefonicznie i ustalimy satysfakcjonujące Cię rozwiązanie - zwrot bądź wymianę.

UDOSTĘPNIJ